FREE

The BIG FREE Côr Afon Lwyd

Côr Afon Lwyd is a choir that sings in Welsh. They use the Welsh language as much as they can in rehearsals so that both learners and speakers can enjoy using their language by singing in Welsh too.

They support local events and shows and they competed at the National Eisteddfod 2018 in Cardiff.

If you’d like to join them or learn more, make contact via Face Book – Côr Afon Lwyd


Dyn ni’n cor sydd yn canu yng Nghymraeg. Dyn ni’n siarad yng Nghymraeg fel arfer. Bydd y her yn ysbrydoli ddysgwyr a siaradwyr Gymraeg i fwynhau defnyddio a chanu Gymraeg.

Dyn ni’n cefnogi ddigwyddiadau lleol. Dyn ni wedi cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol 2018 yng Nghaerdydd. Tasech chi’n hoffi ymuno ni neu haddysgu fwy, cysylltwch a ni ar Face Book – Côr Afon Lwyd

View all Events