FREE

The BIG FREE Côr Afon Lwyd

Côr Afon Lwyd is a choir that sings in Welsh. They use the Welsh language as much as they can in rehearsals so that Welsh learners or Welsh speakers can enjoy using their Welsh.

Côr Afon Lwyd support local events and shows and they competed at the National Eisteddfod 2018 in Cardiff. If you’d like to join them or learn more, contact them via Facebook – Côr Afon Lwyd


Mae Côr Afon Lwyd yn gôr syn canu yn Gymraeg. Mae nhw’n ddefniddio’r Cymraeg gymaint â phosib mewn ymarferion er mewn i ddysgwyr neu siaradwyr yn Gymraeg yn gallu fwynhau defnyddio’r Cymraeg.

Mae Côr Afon Lwyd yn cefnogi digwyddiadau a sioeau lleol a buonhw yn cystadllu yn Eisteddfod Genedlaethol 2018 yng Nghaerdydd.

Os hoffech chi ymuno â nhw neu ddysgu mwy, cysyslltwch â nhw trwy Facebook – Côr Afon Lwyd.

View all Events