FREE

The BIG FREE Côr Afon Lwyd Welsh Folk Choir

Côr Afon Lwyd is a choir that sings in Welsh. They use the Welsh language as much as they can in rehearsals so that Welsh learners or Welsh speakers can enjoy using their Welsh and singing in Welsh too.

They support local events and shows and are aiming to compete in Maes D at the National Eisteddfod 2018 in Cardiff. If you’d wish to join them or learn more, contact Côr Afon Lwyd Facebook page.

Dyn ni’n cor sydd yn canu yng Nghymraeg. Dyn ni’n siarad yng Nghymraeg fel arfer. Bydd y her yn ysbrydoli ddysgwyr a siaradwyr Gymraeg i fwynhau defnyddio a chanu Gymraeg.

Dyn ni’n cefnogi ddigwyddiadau lleol. Hoffwn ni’n cystadlu mewn Maes D yn Eisteddfod Genedlaethol 2018 yng Nghaerdydd. Tasech chi’n hoffi ymuno ni neu haddysgu fwy, cysylltwch a ni ar Face Book – Côr Afon Lwyd

View all Events